Membri COMXEN

Irina Pop Oradea

Irina Pop – Lector universitar în cadrul Facultății IRISPSC, Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării. Doctor în filosofia comunicării cu teza Fundamentarea filosofică a imaginiilor în procesul comunicării.  Membru al Centrului de Cercetare pentru Problemele Identității și Migrație (RCMI). Autor a  2 cărtii Collective Branding. An inquiry into branding nation, (2010) și Fundamentarea filosofică a imaginilor în procesul comunicării. Identitate și Imagine“[The Philosophical Fundamentation of Images in the Communication Process. Identity and Image], (2017). Domeniile de cercetare sunt migrație, xenofobie, identitate, comunicare și branding.  Pe langă cercetarea academică, a fost implicată și  în alte proiecte educaționale în principal ca și trainer în cadrul Programului național “Instruire pentru furnizarea serviciilor moderne” 2014-2015 Proiect Sistemic POSTDRU/169/6.2/S/146756, și Proiectului international Thb: cooptofight – the fight against trafficking in human beings in the EU: Promoting legal cooperation and victims’ protection 2011-2013. În prezent este liderul modulul Jean Monnet | Communicating on EU Challenges to Fight the New Xenophobia (2018-2021) COMXEN co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.

Gabriela Goudenhooft Oradea

Conferențiar dr, director al Departamentului de Științe Politice și Științele Comnunicării din cadrul IRISPSC.  Este autorul mai multor articole, studii interdisciplinare și lucrări științifice în domenii precum legislația UE și constituțională, politica socială europeană, filozofia politică, imaginarul social și politic, diaspora, drepturile omului, administrația guvernamentală, analiza comunicării și discursului. Membru al consiliului editorial al Jurnalului de Studii de Identitate și Migrație (JIMS) certificat în lobby și advocacy. Membru în mai multe echipe de cercetare pentru proiecte și subvenții, coordonator modul Jean Monnet al “Europa socială pentru tineri: educație pentru ocuparea forței de muncă” (2015-2018), câștigător al grantului de cercetare socială ERSTE Stiftung Austria (2015-2016) în programul ”Diaspora, statele națiuni și comunități convenționale în Europa Centrală și de Est” cu proiectul ”Să te întorci acasă pe limba ta? Diaspora română în țările vorbitoare de limbă germană”. Este membru în echipa proiectului Jean Monnet ”Învățând democrația activă într-o Europă pe mai multe niveluri: influențarea procesului decizional” (2018-2021) și în prezentul proiect Jean Monnet, ”Comunicând asupra provocărilor UE; lupta împotriva xenofobiei. COMXEN” (2018-2021). Rolul deținut în acest din urmă proiect este acela de membru al echipei de profesori, autor al cursului ”Comunicarea identităților: diaspora și transnaționalism” și membru al echipei de cercetare cu privire la discursul instigator la ură, construcția și comunicarea identităților transnaționale și diaspora.

Lia Pop Oradea

Profesor universitar dr. în cadrul Univeristății din Oradea[. Director al Centrului de Cercetare pentru Problemele Identității și Migrație (RCMI) și director al revistei Journal of Identity and Migration Issues,( JIMS) .Domenii de cercetare sunt științele politice: institutii politice; migrație și identitate; romii. Este autoare a 8 cărți. A contribuit la editarea a 5 cărți și  a peste de 50 de articole în reviste specialitate. Are un interes special pentru problema populatiei roma  și multilingvism marginal. A participat în mai multe proiecte de cercetare privind dialogurile interculturale și incluziunea ex: (2013 – 2018) MIME - Mobilitate și incluziune în Europa multilingvă. Rolul deținut în acest proiect este acela de membru al echipei de profesori, autor al cursului ”Combaterea xenofobiei împotriva romilor”.

Scroll to top