Poltica de Confidentialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale comxen.ro

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.comxen.ro. („Site-ul”)

Comxen îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document publicat online. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condițiilor conținute în prezentul document.

Acest website este disponibil public la adresa https://www.comxen.ro

Universitatea din Oradea este proprietarul www.comxen.ro.

“Vizitator” este numită orice persoană care accesează www.comxen.ro şi folosește serviciile puse la dispoziție prin acest site.

“Webmaster” este numită persoana care se ocupă de postarea, mentenanța şi reactualizarea informațiilor de pe www.comxen.ro

Toate drepturile de copiere, reproducere şi distribuție sub orice formă sunt rezervate şi aparțin Universității din Oradea sau deținătorilor legitimi de drept, în conformitate cu legislația în vigoare.

Utilizând acest site, acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau să exploatați nicio parte a documentelor de pe prezentul site.

Univerisitate din Oradea nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau neajunsuri rezultate în urma unor disfuncționalități ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteza de transfer a datelor sau întreruperea transmisiei online. Sunteți de acord că Universitatea din Oradea nu este răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul www.comxen.ro.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Scopul www.comxen.ro este de a prezenta vizitatorilor o platforma educațională în lupta împotriva xenofobie prin intermediul comunicării publice finanțat de Comisia Europeana printr-un modul Jean Monnet EPP-1 -2018-1- Ro- EPP JMO.

Accesul pe platforma www.comxen.ro este gratuit şi nu este limitat de plata unui abonament.Totuși, fiind un site Internet trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.

OBLIGAȚIILE VIZITATORILOR

Pentru a folosi serviciile oferite de www.comxen.ro, vă obligați să:

a) Furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră aşa cum este cerut de formularul (formularele) de contact.

b) Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete,Comxen are dreptul să refuze comunicarea cu dumneavoastră şi să vă suspende accesul la website sau la servicii.

Sunteți de acord SĂ NU folosiți site-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul său pentru a:

a) Încărca, publica sau transmite în alt mod, orice conținut care este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică, discriminare de orice fel sau este în alt mod ofensator.

b) Intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod.

c) Pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a website-ului sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție.

d) Falsifica datele de identificare sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul website-ului.

e) Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod, orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare, în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate).

f) Încărca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț.

g) Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod, orice tip de publicitate, materiale promoționale, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări.

h) Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod, orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații.

i) Întrerupe cursul normal al unei discuții sau să acționeze într-o altă manieră care să afecteze capacitatea de a conduce discuții sau de a se angaja în schimburi de informații în timp real.

j) Interveni în sau întrerupe serviciile, serverele sau rețelele conectate la site.

k) Încălca în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la orice regulament care are valoare de lege.

l) Colecta sau depozita date personale despre ceilalți vizitatori ai serviciilor www.comxen.ro.

m) Promova sau furniza informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale.

RĂSPUNDERE JURIDICĂ ȘI DESPĂGUBIRI

Webmasterul este singurul responsabil de informațiile postate pe site.

Fiecare vizitator al www.comxen.ro este de acord ca la cererea Univerității din Oradea să exonereze de răspundere www.comxen.ro şi Universitatea din Oradea pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către vizitatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Sunteți de acord să despăgubiți şi să protejați Universității din Oradea, partenerii și angajații, de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație, datorită sau reieșind din conținutul mesajelor trimise sau datorită folosirii serviciilor website-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare din România.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Universitatea din Oradea deține exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către Universitatea din Oradea.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Comxen. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al Universității din Oradea.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”), care accesează site-ul Comxen, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm, să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale Comxen, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului Comxen.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Comxen se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care Comxen operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Comxen dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

PRINCIPII  PRIVIND  PRELUCRAREA  DATELOR

Comxen se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

  1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
  2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
  3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  4. Corecte și actualizate;
  5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
  6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE  PRELUCRĂRII  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL

Procesarea formularului de contact.

Comxen va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, prin formularul de pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI

Site-ul Comxen poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Comxen. De asemenea, site-ul Comxen  poate conține widget-uri, ce oferă servicii ale altor companii (Ex.: Facebook, Google, Twitter, etc.), ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Comxen.

Vă rugăm, să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Comxen neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE  AUTOMATĂ  DE  DATE COOKIE

Site-ul Comxen  folosește identificatori de tip Cookie.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web şi serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet, care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut şi identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, Comxen poate furniza vizitatorilor site-ului mai multe servicii ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate, având în vedere vizitatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem vizitatorii site-ului nostru web.  Scopul acestei recunoașteri este de a ușura folosirea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorului site-ului web care foloseşte module cookie, de exemplu, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al vizitatorului. Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină setarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare.

Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de Internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării, este posibil să colectăm automat informații nepersonale, cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm, să consultați ghidul Google despre Cookie-uri în limba engleză la adresa: https://policies.google.com/technologies/cookies .

Vă rugăm, să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Comxen. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vizitatorii sunt liberi să vină cu sugestii pentru îmbunătăţirea website-ului, să-l susţină cu materiale, informații şi sub orice altă formă. Pentru orice comunicare oficială şi semnalarea unor abuzuri, vizitatorii www.comxen.ro au la dispoziție următoarele căi de contact: E: office@comxen.ro,

Scroll to top