PROIECT

Combaterea xenofobiei. Provocări pentru comunicare [Communicating on EU Challenges to Fight the New Xenophobia]

Un modul Jean Monnet 599379-EPP-1-2018-1-RO finanțat Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, derulat de Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării care se axează pe comunicare ca mijloc de combatere a xenofobiei.

În cadrul proiectului COMXEN se vor derula activități de cercetare academică și diseminare a rezultatelor acesteia. Cercetarea este proiectată pentru a evidenția cauzele sociale și motivele individuale care alimentează înțelegerile, atitudinile și comportamentale negative față de anumite persoane și grupuri care sunt DIFERITE de noi sau față de ceea ce cunoaștem noi.

Combaterea xenofobiei

Xenofobia cuprinde șovinismul, rasismul, antisemitismul, anti-românismul, rusofobia, islamo-fobia, sexismul, homofobia, naționalismul xenofob și orice altă formă de comportament anti-minoritar.

Formele în care se prezintă public xenofobia pot fi multiple, de la frica față de anumiți străini exprimată ca simplă evitare, la discursul urii și discriminării, la comportamentele discriminatorii până la violențe împotriva indivizilor și a grupurilor considerate ca purtătoare ale unui pericol pentru noi.

Pe parcursul programului se vor organiza diferite activități cursuri deschise conferințe și workshopuri, precum și publicarea și promovarea de materiale destinate combaterii xenofobiei.

Conferința internațională A Call for Tolerance in the EU (6-8 iunie 2018, Oradea) se adresează profesioniștilor, cadrelor universitare, precum și studenților care doresc să se implice în combaterea comportamentelor xenofobe prin utilizarea strategiilor de comunicare. Temele confernței sunt:

  1. Comportamentul xenofob în Europa de astăzi: Comunicarea politică și atitudinile sociale.
  2. Xenofobia și manifestările anti-roma.
  3. Xenofobiei în mass-media.
  4. Discurs / atitudini anti-minoritare (gen, religie, orientare sexuală, etnie).
  5. Cum poate fi revigorată toleranța în Europa prin filosofie, artă, literatură sau film.
  6. Noi strategii în combaterea xenofobiei

Proiectul este condus de lector dr. Irina Pop , lector la Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării de la Universitatea din Oradea alături de conf. dr. Gabriela Goudenhooft și prof. univ. dr. Lia Pop