Combaterea xenofobiei. Provocări pentru comunicare [Communicating on EU Challenges to Fight the New Xenophobia]

Un program Jean Monnet (2018-2021) – finanțat de Comisia Europeană, 599379-EPP-1-2018-1-RO-EPPJMO-MODULE  cu numele Combaterea xenofobiei in UE. Provocări pentru comunicare. El este derulat de Universitatea din Oradea  și explorează rolul comunicării publice în combaterea  xenofobiei.

În cadrul proiectului COMXEN se vor derula activități de cercetare academică și diseminare a rezultatelor acesteia. Cercetarea este proiectată pentru a evidenția cauzele  sociale și motivele individuale care alimentează  înțelegerile, atitudinile și comportamentale negative față de anumite persoane și grupuri care sunt DIFERITE de noi sau față de ceea ce cunoaștem noi.

Xenofobia cuprinde șovinismul, rasismul, antisemitismul, anti-românismul, rusofobia, islamo-fobia,  sexismul, homofobia, naționalismul xenofob și orice altă formă de comportament anti-minoritar.

Formele în care se prezintă public xenofobia pot fi multiple, de la frica față de anumiți străini exprimată ca simplă evitare, la discursul urii și discriminării, la comportamentele discriminatorii până  la violențe împotriva indivizilor și a grupurilor considerate ca purtătoare ale unui pericol pentru noi.  

Pe parcursul programului s-au organizat diferite activități cursuri deschise conferințe și workshopuri, precum și publicarea și promovarea de materiale destinate combaterii xenofobiei.

Conferința internațională A Call for Tolerance in the EU  s-a desfășurat în 6-8 iunie 2019 la Oradea și a reunit  cadrelor universitare, specialiști din diverse domenii și studenți din cadrul Universității din Oradea și din România. Cartea Fighting Xenofobia in the EU cuprinde douăsprezece articole ce au fost prezentate în cadrul conferinței.

În toamna anului 2021 a apărut cartea cu titlul Combaterea xenofobiei. Un index de termeni ce conține noțiuni și explicații ale conceptelor ce descriu comportamente și atitudini xenofobe. Acesta este distribuită atât online, cât și în formă tipărită la biblioteci și instituții publice din Oradea și din țară.

⏬ DOWNLOAD Cartea "Combaterea xenofobiei. Un index de termeni"

Cartea  Comunicare politică și xenofobie. O propunere de manual  publicată la Editura Presa Universitară Clujeană, reprezintă rezultatul a trei ani de cercetare și se vrea a fi un instrument în combaterea xenofobiei. Structura manualului  este o enumerare de teme xenofobe, așa cum sunt acestea perceptibile în anii 2020. Sunt abordate 13 teme mari și conținutul lor este împachetat în formule uzitate în cursurile academice. Cele mai multe teme sunt abordate în formatul: Concept general: definiție și perspective teoretice în construirea lui , Forme ale fenomenului real , Tipuri de realități de acest tip , Exemple concrete, Politici de gestionare a fenomenului , Norme juridice de reglementare a fenomenului.

Team Project members

Cadrele didactice resposabile de proiectul COMXEN sunt: Irina PopGabriela Goudenhooft și Lia Pop.

Scroll to top