Combaterea xenofobiei. Provocări pentru comunicare [Communicating on EU Challenges to Fight the New Xenophobia]

Un program Jean Monnet (2018-2021) – finanțat de Comisia Europeană, 599379-EPP-1-2018-1-RO-EPPJMO-MODULE  cu numele Combaterea xenofobiei in UE. Provocări pentru comunicare. El este derulat de Universitatea din Oradea  și explorează rolul comunicării publice în combaterea  xenofobiei.

În cadrul proiectului COMXEN se vor derula activități de cercetare academică și diseminare a rezultatelor acesteia. Cercetarea este proiectată pentru a evidenția cauzele  sociale și motivele individuale care alimentează  înțelegerile, atitudinile și comportamentale negative față de anumite persoane și grupuri care sunt DIFERITE de noi sau față de ceea ce cunoaștem noi.

Xenofobia cuprinde șovinismul, rasismul, antisemitismul, anti-românismul, rusofobia, islamo-fobia,  sexismul, homofobia, naționalismul xenofob și orice altă formă de comportament anti-minoritar.

Formele în care se prezintă public xenofobia pot fi multiple, de la frica față de anumiți străini exprimată ca simplă evitare, la discursul urii și discriminării, la comportamentele discriminatorii până  la violențe împotriva indivizilor și a grupurilor considerate ca purtătoare ale unui pericol pentru noi.  

Pe parcursul programului se vor organiza diferite activități cursuri deschise conferințe și workshopuri, precum și publicarea și promovarea de materiale destinate combaterii xenofobiei.

Conferința internațională A Call for Tolerance in the EU  s-a desfășurat în 6-8 iunie 2019 la Oradea și a reunit  cadrelor universitare, specialiști din diverse domenii și studenți din cadrul Universității din Oradea și din România.

În toamna anului 2020 va apărea broșura cu titlul Un Index al manifestărilor xenofobe ce va conține noțiuni și explicații ale conceptelor ce descriu comportamente și atitudini xenofobe. Acesta va fi distribuit atât online, cât și în formă tipărită la biblioteci și instituții publice din Oradea.

Team Project members

Cadrele didactice resposabile de proiectul COMXEN sunt: Irina PopGabriela Goudenhooft și Lia Pop.

Scroll to top