Cartea “Combaterea xenofobiei. Un index de termeni” este acum disponibilă gratuit

Vă prezentăm un preview a ceea ce am  reușit să coprimăm în acestă carte. Prezentul material este alcătuit pentru a sprijini comunicarea publică liberă de manifestări xenofobe și prin acesta combaterea xenofobiei ca realitate în expansiune.

În conținut, Indexul este o încercare de definire a fenomenului în inter-relații cu alți termeni și ei propuși i aic,. Le-am introdus, pentru că le vedem ca pe niște resurse necesare și ușor de folosit în comunicarea publică. Lista termenilor include atât termeni complementari xenofobiei – cei mai mulți –, cât și termeni care se intersectează cu ea și care sunt utilizați în comunicarea publică și ca termeni sinonimi. Pentru termenii cheie, formele și manifestările realităților la care se referă, sunt prezentate și independent, pentru alții sunt sugerate în prima ”intrare”. Indexul este o anticipare a unui proiect mai larg, o propunere de manual destinat combaterii xenofobiei în mediul comunicării politice.  

El este oferit publicului obișnuit românesc pentru a-i atrage atenția că în vorbirea curentă intervin frecvent cuvinte și expresii cu potențial xenofob, cuvinte care sunt scântei declanșatoare a unor lanțuri de reacții publice care pot ajunge până la adevărate iaduri pentru toți oamenii. Cum se întâmplă aceasta? Cuvintele ofensatoare generează reacții verbale și reacții la reacții. În urma acestor reacții, mediul comunicațional capătă sunetele și, respectiv, semnele neîncrederii, defăimării, stigmatizării, urii și oprimării unor oameni.  Social, se instaurează o atmosferă de neîncredere, ură, răzbunare și, mai departe, se trece la fapte. Odată cu primele escaladări nesancționate se creează presiunea publică pentru mai multă xenofobie. Apar mesajele politice xenofobe[1] și după ele, nu este exclus să apară politicile și legile xenofobe … Din acest punct, după regula bulgărelui de zăpadă lucrurile par de neoprit și ororile xenofobiei exterminatoare se pot întâmpla în orice moment. A indica acest pericol este rostul Indexului. Când am optat cuvântul index, în locul celui de glosar, de exemplu, am intenționat să punctăm că indicăm ce este dincolo de niște vorbe și stigme oarecare. Am vrut să dăm indicii că chiar și atunci când utilizatorii nu au intenții ofensatoare, stigmatizante, sau oprimatoare, o comunicare în termeni xenofobi, produce efecte xenofobe și efecte xenofobe în lanț.

Indexul este oferit publicului larg românesc, pentru a-l invita să evite termenii xenofobi și pentru a-i arăta că atunci când au fost folosiți efectele lor și atmosfera publică creată au fost devastatoare.

Pe scurt, Indexul este propus pentru a sprijini comunicarea corectă, ne-ofensatoare și ne-cauzatoare de  resentimente, atitudini, comportamente, atmosferă și politici publice xenofobe. Este propus, pentru a cere concursul publicului și al specialiștilor, în a opri escaladarea limbajului xenofob și a bloca generarea unei presiuni publice pentru mai multă xenofobie și pentru mai multe mesajele politice xenofobe.

Mesajele asumate. Ca orice perspectivă comunicațională, perspectiva noastră propune un mesaj, explicit și  implicit. Mesajele asumate de noi sunt cele de combatere a xenofobiei, ca politică, ca atitudine socială  ca fobie individuală, ca limbaj și comunicare. Ele vin din convingeri precum :

  1. orice politică xenofobă este otrăvitoare;
  2. orice atitudini sociale infestate de xenofobie infestează și incendiază viața socială, inclusiv prin împingerea agresorilor spre tot mai mult și a victimelor către o ură greu de oprit și care pregătește răzbunarea împotriva agresorilor;
  3. orice înclinație individuală de xenofobie este maladivă, pentru victimă, pentru mediul de comunicare și pentru purtătorul său;
  4. orice comunicare cu conținut xenofob ne împinge să ne ardem în focuri de paie, create și întreținute de un extremism sau altul.      

Lista termenilor pentru xenofobie și realitățile conexe ei este destinată publicului larg și utilizatorului presat de timp. Specificul acestui Index  este încercarea de a propune termenii cu înțelesurile lor cele mai populare, cele simplu de receptat și utilizat. El este alcătuit în două părți: Partea I este destinată exclusiv abordării xenofobiei, iar Partea II, concepte și termeni asociați. Lista de termeni inserați aici cuprinde 34 de intrări specifice, grupate în 14 capitole. 

Conținutul fiecărei ”intrări” este  redus la maximum, de regulă la o definiție simplă și două trei referințe  bibliografice.  În unele cazuri, autorii au extins la variante care să cuprindă:  termenul cu etimologia sa; o definiție; simplă, două exemple de utilizări care decelează fenomene xenofobe.

Pentru ”intrările” din Index au fost folosite monografii specifice, rapoarte de cercetare și resurse generale, enciclopedii, dicționare specializate, manuale. Dintre marile enciclopedii generale s-a apelat la : Wikipedia – cu variantele sale în limbile română, engleză, franceză, italiană; Britannica;  “Grande Encyclopédie Larousse”; Treccani, Stanford Encyclopedia of Philosophy, variantele on line, și ”vechea” Encarta, varianta C.D.-rom. Dintre dicționarele specializate s-a apelat la dicționare de științe politice, de drept, de filosofie și de etică apărute în limba română. Cel puțin, trei resurse stau la baza conceperii și redactării fiecărei ”intrări”. 

Menirea acestui material este să slujească publicului general, să deschidă dialoguri și preocupări privind eliberarea de xenofobie.  

Dr. Irina Pop

Politicienii dau mesaje xenofobe pentru a răspunde așteptărilor publicului; iar, în urma lor, publicul se simte tot mai încurajat să folosească conținuturi xenofobe în comunicarea curentă, să le considere normale. De aceea, în comunicarea publică și în viața unor comunități se ajunge să se escaladeze în confruntările xenofobe și să se treacă la conflicte.

⏬ DOWNLOAD Cartea “Combaterea xenofobiei. Un index de termeni”

Scroll to top