Cercetare în cadrul proiectului COMXEN

Lector univ. dr. Irina Pop / Prof. univ. dr. Lia Pop

Cercetare in cadrul proiectului comxen

2018  L.Pop ,I.Pop  – Temporary Protected Status for the Nationals of the Third Countries and Stateless Persons: A Notion to be Promoted in Fighting Xenophobia On the memory of the Sturma’s Romanian Jews sunk in the Black Sea

2019  L.Pop ,I.Pop  – Marginal multilingualism and its potential to fight the xenophobia/ Romaphobia

Volume COLECTIVE

2019  I. Pop – The lack of intercultural dialogue as room for xenophobia p.157-174 in, Karla Melinda  BARTH, Mircea Brie, Dragos Darabaneanu, Isvan Polgar (Eds) The role of Intercultural Communication in Adapting Ethinc Groups to the European Social Space, Lambert Academic Publication (2019) ISBN 978-620-0-45841-4

2019 – Pop Irina – La Oradea: împotriva xenofobiei sau bătălia pentru Radu Enescu pentru libertate, pluralism, toleranță,  Jurnalismul și Literatura,  Ioan Laza, Florin Ardelean (coordonatori), Editura Tritonic, Bucuresti, (2019), ISBN 978-606-749-420-4

2019, I. Pop – Recenzie carte The Passing Race by Madison Grant (JIMS), ISSN 1843-5610, vol. 13, nr. 2

2019 I Pop – Recenzie carte Marius Turda; Maria Sophia Quine – Historizing Race (Ideea de rasă de la Iluminism la Donald Trump) Polirom, Iași, 2019; ISBN: 978-973-46- 7189-2, 244 pages;  pp. 178-179,  (JIMS), ISSN 1843-5610, vol. 13, nr. 2, 2019

2020 L. Pop . I. Pop Xenophobia in 2020 Europe. A view on xenophobic political parties,   in Central European Political Science Review vol. 21, Number 82,  Winter 2020, Budapest, pp. 11-46 ISSN: 1586-4197

2020 I Pop – Recenzie carte Radu Carp, Cristina Matiuța (editors), 2019 European Elections: The EU Party Democracy and the Challenge of National Populism, Leiden: Brill, 2020 ISBN 9789004435148,  Journal of Identity and Migration Studies (JIMS), ISSN 1843-5610, vol. 14, nr. 2, 2020

PROIECTE

Proiectul  “SLIDING DOORS” 625532-CITIZ-1-2020-1-FR-CITIZ-CIV

CONFERINTE

2018, 26-27 Februarie, International Conference PR Trend Strategic Communication, cu lucrarea ”New Xenophobia. Migrations to Europe as the New Challenges for Communicators”, Cluj-Napoca, România;

2018, 18-19, Octombrie, International Conference Jurnalism si Literatura. Similitudini și Diferențe, cu lucrarea ”Xenofobia în creația lietrară din manualele școlare”, Oradea, România;

2018, 13-14 Decembrie, International Conference Communicating EU, cu lucrarea ” Elements of  Xenophobic Discourse in Romania  as ANTI-EUROPEAN DISCOURSE”, Cluj-Napoca, România;

2018 JM Kick off meeting, cu Proiectul ”Communicating on EU Challenges to Fight the New Xenophobia”  organizat de Education, Audiovizual And Culture Executive Agency, European Commision, 2018, 28-29 Noiembrie, Bruxelles, Belgia

2019  Conferinta L’Europe et la Xenophobie, (Xenophobia in Universities )Universitatea din Nancy, 6 maritie 2019, Nancy, Franta

2019 Seminarul  International Europe of Tomorrow. 5 Scenarios for our Future cu lucrarea Xenophobia in Europe: Four Concerning Signs on the Revival of Racism! A communicational perspective,  organizat de EZA-UNAIE, 18-20 octombrie 2019, Riva Del Garda Trento, Italia

2019 Conferința științifico-practică internațională Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare,  cu lucrarea Xenophobia as a Security Risk: a Communication Perspective, 11 octombrie 2019, Chisinau, Rep. Moldova

2019 Conferinta Internationala  1990-2019: Trei decenii de jurnalism – Proiecte, realizări, restanțe; (Xenofobia in comunicarea publica romaneasca. O propunere de colectare a mesajelor mediatice utlizand big data) 10-11 Octombrie 2019, Oradea, Romania

2019  Conferinta Internationala JM Regional Development at the Borders of the European Union (Xenophobia and racism in a trans-borders public sphere) Universitatea din Oradea, 05-07 Noembrie 2019, Oradea, Romania

2019  Conferinta Internationala JM The Evaluation of Cross-border Cooperation in Europe, (Lack of the intercultural dialogues as a room for xenophobia) Universitatea din Oradea, 01-03 iunie 2019, Oradea, Romania

2019 Conferinta Internationala JM A Call for Tolerance in the EU, (A Proposed Concept of Xenophobia from a Public Communication Perspective) Universitatea din Oradea, 06-08 iunie 2019, Oradea, Romania

2020 Conferinta Internationala  „Deontologia profesiunii de jurnalist: exigențe, provocări, derapaje„ (Problema migrantilor si deontologia profesiunii de jurnalist), Oradea, 17 octombrie 2020.Oradea, Romania

2021 Conferinta Internatională Les migrations en Europe en temps de crise, (The chalenges of migrants in fighting  xenophobia) Universite Franche –Comte, 24-28 august 2021, Besacon, France.

2021 Conferința Internațională JM Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries (The danger of increasing the phenomenon of xenophobia and its economic impact in western Romania)  Ukraine-Moldova-Romania,  10-11 iunie  2021, Chișinău, Ucraina

Conf. univ. dr. Gabriela Goudenhooft

ARTICOLE, STUDII, CAPITOLE

Gabriela Goudenhooft, ”Discursive practices: old hatred or new solidarity? An (un) expected approach in the Socio-political Construction of COVID-19 in Romania.” în JIMS  Journal of Identity and Migration, ISSN 1843 – 5610 , Volume 16, number 2, 2021, in curs de publicare

Gabriela Goudenhooft,  ”Libertatea de exprimare și demonizarea celuilalt. Jurnalismul responsabil în vreme de pandemie. în Ardelean Florin și Laza Ioan (coord.) Deontologia Profesiunii de jurnalist: Exigențe, provocări, derapaje, Editura Tritonic, 2021(în curs de publicare)

Gabriela Goudenhooft,  ” Metamorfozele identității și mobilitatea în spațiul Uniunii Europene” în Roșca L., Cojocaru E., Narița I., (coord.)Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale, vol.1, Editura tipografică Print-Caro, Chișinău, 2021, ISBN: 978-9975-56-873-9, 978-9975-56-874-6, pp.43-53

Gabriela Goudenhooft,  ”Suntem ce consumăm sau suntem cum comunicăm? Între comunicarea eficientă și comunicarea nonviolentă în societatea postmodernă” în Maria Sinaci și Speranța Milancovici (coord.)Comunicare, cultură și societate: culegere de studii, vol.4, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020, ISBN: 978-606-37-0912-8, pp.43-53

DOCUMENTARE

2018 – Gabriela Goudenhooft has carried out a period of documentation stage at the European Documentation Centre (EDC) of the Academy of European Law (ERA) in Trier – Germany in the period of  29’th of October -3’th of November 2018 in the framework of the Jean Monnet Modules

CONFERINȚE

Gabriela Goudenhooft ”Metamorfozele identității și mobilitatea în spațiul Uniunii Europene”, Conferința internațională Jean Monnet  Strategia securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale”, Chișinău, 23.04.2021

Gabriela Goudenhooft ”Să te întorci acasă pe limba ta… Deteritorializare și comunicare în comunitățile transnaționale și diaspora, la Colocviul Centrului de Hermeneutică Fenomenologie și Filosofie Practică, Ediția a XII-a, Narațiuni și discursuri identitare. Locuri, teritorii, lumi, Iași, 27-28 noiembrie 2020,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

Gabriela Goudenhooft ”Libertatea de exprimare și demonizarea celuilalt. Jurnalismul responsabil în vreme de pandemie. Conferința internațională Deontologia Profesiunii de jurnalist: Exigențe, provocări, derapaje, A V-a ediție. Oradea, 17 Octombrie 2020

Gabriela Goudenhooft ”Those who leave: a stigmatized Diaspora. A Second-Hand Romania?, A Call for Tolerance in the EU, International Conference, Oradea, 6 – 8 iunie 2019

Gabriela Goudenhooft, ”Integration, Disintegration, shaping fluid Identities in Romanian Diaspora”,  International Conference The Role of Intercultural Communication in Adapting Ethnic Groups to the European Union Social Space Conference, Oradea, 4-5 aprilie 2019

Gabriela Goudenhooft  “Romanians in Europe – A Perspective on Communicating and Shaping Identities”, International Conference “Europe a Century after the End of the First World War (1918-2018)” , Oradea 10-12 octombrie 2018

Scroll to top